نصب و راه اندازی ویپ (تلفن گویا)

نصب و راه اندازی ویپ (تلفن گویا)

با استفاده از سیستم تلفن گویا، تماس‌های خود را بهتر مدیریت کنید

قطعاً مدیریت تماس‌ها وقتی از ویپ (VoIP) استفاده کنید، راحت‌تر خواهد بود. هر کس با شما تماس بگیرد، توسط سیستم تلفن گویای شما به بخش مورد نظر خودش هدایت خواهد شد. دیگر کسی پشت خطوط شما نمی‌ماند. به علاوه، می‌توانید امکانات شخصی‌سازی شده به مخاطبان بدهید.